Ginekomastija

Ginekomastija podrazumeva uvećanje žlezdanog tkiva dojke kod osoba muškog pola. Može biti jednostrana ili češće obostrana. Prisutna je u oko 70% dečaka u pubertetu. Regresija nastaje za 1 -2 godine.

Trajanje intervencije:
1 do 2.5 sata
Cena intervencije
Cena zavisi od obima ginekomastije i tehnike rešavanja

Uzroci ginekomastije mogu biti:

  • endokrini (primarni hipogonadizam, hiperprolaktinemija, hipo i hipertireoza)
  • tumori (Leydigovih ćelija, adenom ili karcinom nadbubrega sa sekrecijom estrogena)
  • sistemske bolesti (ciroza jetre, uremija, oporavak posle pothranjenosti)
  • lekovi (androgeni, hCG, cimetidin, digitalis, estrogeni, methyldopa, reserpin, spironolakton)
  • idiopatski (nepoznat uzrok)

Ukoliko je rast grudi posledica isključivo uvećanih naslaga masnog tkiva (što se dešava najčešće u sklopu opšte gojaznosti) onda se u ovom slučaju koristi termin Pseudogynecomastia ili Lipomastia.

Pravu ginekomastiju treba razlikovati od: lipoma, neurofibroma i karcinoma. Ove promene su obično unilateralne, bolne i ekscentrične, dok ginekomastija karakteristično počinje u subareolarnoj regiji i uvećava se koncentrično. Kod bolesnika sa ginekomastijom povećan je rizik za nastanak maligniteta.

Lečenje ginekomastije

Kod nekih bolesnika mogu biti od pomoći antiestrogeni (tamoxifen i clomiphen citrat). Mamoplastika se predlaže kao terapija kod bolesnika sa izraženim dojkama, iz kozmetičkih razloga i kod bolesnika sa fibroznim promenama usled dugotrajne ginekomastije, zbog mogućnosti maligne alteracije. Ne preporučuje se pre navršene 18. godine.

Ginekomastija cena

Kod starijih muškaraca pojava ginekomastije se mora ozbiljnije i detaljnije sagledati, jer je skoro uvek povezana ili sa nekom ozbiljnom bolešću (hipertireoza, tumor testisa, oboljenje jetre i dr), ili sa nekim većim metaboličkim poremećajem. Uzrok takođe može biti i upotreba nekih lekova, kao što su spironolakton, ketokonazol, verapamil, anabolički steroidi i dr. Često se kod ovakvih muškaraca u krvi nađe veći ili manji pad nivoa testosterona.

Potreban je pregled endokrinologa u smislu provere hormonskog statusa pacijenta, a pre svega polnih hormona. Takođe je obavezan ultrazvučni pregled dojki ili mamografija. Opreacija se najčešće izvodi u opštoj anesteziji i u zavisnosti od toga kolika je veličina dojke i može trajati 1-2 sata. Ukoliko je mlečna žlezda velika i kompaktna onda se ona odstranjuje kroz tzv. periareolarni rez dužine nekoliko cm koji se nalazi na samoj ivici areole.Ukoliko je prisutna i veća količina okolne masti ona se u istom aktu uklanja liposukcijom. Kod manjih mlečnih žlezda prožetih mašću, moguće je celu operaciju izvesti metodom liposukcije. Treća mogućnost je da je dojka toliko velika da podseća na žensku, koža dojke je u višku, areole su proširene, a bradavice spuštene. Tada se primenjuju hirurške metode slične onima koje se primenjuju i kod smanjenja ženskih grudi, ali modifikovane, i mogu biti periareolarne, cirkumvertikalne ili slične tehnici sa obrnutim-T.

Postoperativni period

Pacijent u bolnici ostaje jedan dan. Drenovi se skidaju posle 24 sata. Obavezno je nošenje posebnih elastičnih steznika u trajanju od mesec dana. Konci se skidaju posle 7-10 dana. Dojke su u prvim danima bolne i osetljive. Postoje modrice različitog intenziteta. Zabranjuju se teže fizičke aktivnosti, nošenje tereta i bavljenje sportom u trajanju od mesec dana.

Od komplikacija moguće su: proširenje i zadebljanje ožiljaka, prolazni gubitak senzibiliteta, asimetrija, infekcija. Ožiljci blede i omekšavaju postepeno i može se reći da su estetski prihvatljivi, a po potrebi se i naknadno mogu korigovati radi još boljeg rezultata.

(3 glasova)

Hirurgija Tela

Korekcija Listova

Korekcija Listova

Svima nam je poznat estetski značaj i izgled nogu i potkolenica i njihov pravilan izgled. Sam oblik potkolenice tj. lista zavisi od razvijenosti mišića koji se nalaze na zadnjoj strani...

Hirurgija Tela

Opširnije
Liposkulptura (Lipofiling) tela

Liposkulptura (Lipofiling) tela

Lipofiling (Liposkulptura) je intervencija koja podrazumeva uzimanje sopstvenog masnog tkiva koje se nakon odvajanja čiste masti od ostalih primesa i krvi aplikuje na drugo željeno mesto. Trajanje procedure: 2 do 3 sata Cena Cena...

Hirurgija Tela

Opširnije
Zatezanje stomaka - Abdominoplastika

Zatezanje stomaka - Abdominoplastika

Ovo je operacija koja podrazumeva odstranjivanje viška opuštene kože i potkožnog masnog tkiva sa donjeg dela stomaka čime se dobija zategnut, ravan i istanjen prednji trbušni zid. Trajanje intervencije: 2 do 4...

Hirurgija Tela

Opširnije
Lipektomija ruku (Brahioplastika) i nogu

Lipektomija ruku (Brahioplastika) i nogu

Višak kože i masnog tkiva u području nadlaktica, odnosno gornjih delova ruku, može predstavljati veliko estetsko, ali i psihičko opterećenje. Ovaj problem se javlja s godinama ili posle značajnog gubitka...

Hirurgija Tela

Opširnije
Liposukcija

Liposukcija

Liposukcija podrazumeva uklanjanje lokalizovanog masnog tkiva aspiracijom. Uglavnom se može raditi na svim delovima tela. Najbolji rezultati se mogu videti ukoliko količina masnog tkiva nije preobimna, a posebno je zahvalna metoda...

Hirurgija Tela

Opširnije
Povećanje i oblikovanje zadnjice

Povećanje i oblikovanje zadnjice

Povećanje zadnjice podrazumeva hirurško ubacivanje implantata u cilju povećanja ili oblikovanja zadnjice. Na ovaj način oblikovana i uvećana zadnjica dobija lep i poželjan izgled. Trajanje intervencije: 2 do 3 sata Cena intervencije Cena zavisi da...

Hirurgija Tela

Opširnije
Podizanje Dojki (Mastopexia)

Podizanje Dojki (Mastopexia)

Mastopexia je pojam koji podrazumeva podizanje opuštenih dojki čime se pored njihove pozicije poboljšava i njihov oblik. Do opuštanja dojki dolazi polako tokom vremena, kada i samo tkivo počinje da...

Hirurgija Tela

Opširnije
Ginekomastija

Ginekomastija

Ginekomastija podrazumeva uvećanje žlezdanog tkiva dojke kod osoba muškog pola. Može biti jednostrana ili češće obostrana. Prisutna je u oko 70% dečaka u pubertetu. Regresija nastaje za 1 -2 godine. Trajanje...

Hirurgija Tela

Opširnije
Povećanje Dojki

Povećanje Dojki

Silkonski implanti počeli su da se koriste još davne 1963. godine Od tada pa do danas tehnologija njihove proizvodnje se usavršavala, pa se najnovije generacije implantata proizvode u širokom dijapazonu...

Hirurgija Tela

Opširnije