Podizanje Dojki (Mastopexia)

Mastopexia je pojam koji podrazumeva podizanje opuštenih dojki čime se pored njihove pozicije poboljšava i njihov oblik. Do opuštanja dojki dolazi polako tokom vremena, kada i samo tkivo počinje da se menja, koža da se istanjuje i dobija na sebi strije usled istezanja. Ovo „spuštanje“ dojki (ptoza) može da se javi i kod velikih i kod malih dojki, tako da vremenom gornji pol dojke postaje zaravnjen (prazan), a bradavica zauzima mesto na donjem polu.

Trajanje intervencije:
2 do 4 sata
Cena intervencije
Cena intervencije zavisi od stepena spuštenosti dojki, a samim tim i tehnike, kao i od toga da li se ugrađuju implanti ili ne...

Ovo spuštanje dojki nastaje usled gravitacione sile, a u kojoj meri će one biti spuštene zavisi pre svega od njihove težine i kvaliteta kože.Ostali, ali isto tako bitni faktori koji mogu doprineti njihovoj spuštenosti jesu velike oscilacije u telesnoj težini, trudnoća i dojenje.

U zavisnosti od razvijenosti žlezdanog tkiva razlikujemo:

  • Ptotične dojke sa hipertrofijom žlezdanog tkiva (dojke su velike i spuštene)
  • Ptotične dojke sa hipo ili atrofijom žlezdanog tkiva (gde su dojke male i spuštene)
  • Ptotične dojke sa normalnim žlezdanom tkivom

Ono što je bitno za izbor operativne tehnike jeste i stepen spuštenosti dojki. Po (Georgiadeu) klasifikaciji razlikujemo:

  • Mala - Ptoza gde je bradavica u nivou inframamarne brazde ili malo ispod
  • Srednja - Ptoze gde je bradavica do 3cm ispod nivoa inframamarne brazde
  • Velika - Ptoza gde je bradavica na više od 3 cm ispod inframamarne brazde

U zavisnosti od samog izgleda može se raditi njihovo podizanje bez uvećanja ili smanjivanja, podizanje sa povećanjem (augmentacijom) implantima i podizanje dojki uz istovremeno smanjivanje(redukcija).

Opisan je veliki broj tehnika u rešavanju ovog problema, ali najčešće korišćene tehnike su:

  • Periareolarna tehnika gde je ožiljak samo oko areole ( kod manjih ptoza)
  • Vertikalna tehnika (kod ptoza srednjeg stepena) rez, tj. ožiljak ide oko areole i vertikalno nadole do inframamarne brazde
  • Tehnika obrnutog T (sidra), gde postoji ožiljak oko areole, vertikalni u središnjem delu dojke koji se spušta do inframamarne brazde i horizontalni koji je smešten u samu inframamarnu brazdu.

Povecanje dojki Beograd cena

Na odluku o izboru tehnike utiču i drugi faktori kao što su veličina i kvalitet žlezdanog i masnog tkiva, stanje kože, širina grudnog koša i položaj bradavica. Sama operacija podrazumeva odstranjivanje viška opuštene kože, podizanje dojke na višu poziciju i repozicija bradavica.

Nakon operacije, pa i u narednih 3 do 4 nedelje, dojke su otečene i tvrde sa smanjenim senzibilitetom koje se tokom vremena vraća. Oko areola se često mogu videti tv. „falte“ koje se vremenom ispravljaju i potpuno nestaju. Ožiljci su u početku izraženi ali vremenom blede. U cilju što boljeg izgleda ožiljaka savetuje se nakon skidanja konaca kontinuirano tretiranje ožiljaka za to namenjenim preparatima ( Dermatix, Contratubex, Cica Care, Scar Zone).Treba izbegavati solarijum i sunčanje narednih nekoliko meseci.Ponekada se i pored svih mera predostrožnosti ovi ožiljci proširuju i zadebljavaju što opet zavisi ne samo od tehnike već i od kvaliteta i prirode kože i organizma. U prvih mesec dana spavanje je na leđima. Zabranjene su fizičke aktivnosti ( teretana, plivanje, skijanje, tenis), podizanje tereta .

Podizanje grudi Beograd

Postoperativno pacijenti moraju nositi specijalne grudnjake narednih mesec dana.Dužina oporavka kao i intenzite bola je individualan. Konci se uklanjaju od 7. do 13. dana.

Operacija podizanja dojki

Operacija se izvodi u uslovima opšte endotrahealne anestezije i traje od 2 do 4 h sata. Preoperativno je neophodno pored laboratorijskih analiza uraditi i Uz dojke.

(1 Glas)

Hirurgija Tela

Korekcija Listova

Korekcija Listova

Svima nam je poznat estetski značaj i izgled nogu i potkolenica i njihov pravilan izgled. Sam oblik potkolenice tj. lista zavisi od razvijenosti mišića koji se nalaze na zadnjoj strani...

Hirurgija Tela

Opširnije
Liposkulptura (Lipofiling) tela

Liposkulptura (Lipofiling) tela

Lipofiling (Liposkulptura) je intervencija koja podrazumeva uzimanje sopstvenog masnog tkiva koje se nakon odvajanja čiste masti od ostalih primesa i krvi aplikuje na drugo željeno mesto. Trajanje procedure: 2 do 3 sata Cena Cena...

Hirurgija Tela

Opširnije
Zatezanje stomaka - Abdominoplastika

Zatezanje stomaka - Abdominoplastika

Ovo je operacija koja podrazumeva odstranjivanje viška opuštene kože i potkožnog masnog tkiva sa donjeg dela stomaka čime se dobija zategnut, ravan i istanjen prednji trbušni zid. Trajanje intervencije: 2 do 4...

Hirurgija Tela

Opširnije
Lipektomija ruku (Brahioplastika) i nogu

Lipektomija ruku (Brahioplastika) i nogu

Višak kože i masnog tkiva u području nadlaktica, odnosno gornjih delova ruku, može predstavljati veliko estetsko, ali i psihičko opterećenje. Ovaj problem se javlja s godinama ili posle značajnog gubitka...

Hirurgija Tela

Opširnije
Liposukcija

Liposukcija

Liposukcija podrazumeva uklanjanje lokalizovanog masnog tkiva aspiracijom. Uglavnom se može raditi na svim delovima tela. Najbolji rezultati se mogu videti ukoliko količina masnog tkiva nije preobimna, a posebno je zahvalna metoda...

Hirurgija Tela

Opširnije
Povećanje i oblikovanje zadnjice

Povećanje i oblikovanje zadnjice

Povećanje zadnjice podrazumeva hirurško ubacivanje implantata u cilju povećanja ili oblikovanja zadnjice. Na ovaj način oblikovana i uvećana zadnjica dobija lep i poželjan izgled. Trajanje intervencije: 2 do 3 sata Cena intervencije Cena zavisi da...

Hirurgija Tela

Opširnije
Podizanje Dojki (Mastopexia)

Podizanje Dojki (Mastopexia)

Mastopexia je pojam koji podrazumeva podizanje opuštenih dojki čime se pored njihove pozicije poboljšava i njihov oblik. Do opuštanja dojki dolazi polako tokom vremena, kada i samo tkivo počinje da...

Hirurgija Tela

Opširnije
Ginekomastija

Ginekomastija

Ginekomastija podrazumeva uvećanje žlezdanog tkiva dojke kod osoba muškog pola. Može biti jednostrana ili češće obostrana. Prisutna je u oko 70% dečaka u pubertetu. Regresija nastaje za 1 -2 godine. Trajanje...

Hirurgija Tela

Opširnije
Povećanje Dojki

Povećanje Dojki

Silkonski implanti počeli su da se koriste još davne 1963. godine Od tada pa do danas tehnologija njihove proizvodnje se usavršavala, pa se najnovije generacije implantata proizvode u širokom dijapazonu...

Hirurgija Tela

Opširnije