Povećanje Dojki

Silkonski implanti počeli su da se koriste još davne 1963. godine Od tada pa do danas tehnologija njihove proizvodnje se usavršavala, pa se najnovije generacije implantata proizvode u širokom dijapazonu veličina i oblika, kao i konzistencije, i mogu se smatrati bezbednim i dugotrajnim. Uporedo sa tehnološkim usavršavanjem, usavršavale su se i različite hirurške tehnike plasiranja implantata.

Trajanje operacije:
Oko 1.5 sat
Cena operacije:
Cena zavisi od oblika implanta kao i od toga da li je potrebno i podizanje dojki ili samo njihovo povećanje.

Implanti

Svi implantati se sastoje od silikonske opne i sadržaja koji je unutar te opne. Ovaj sadržaj može biti silikonski gel (različitog stepena gustine-kohezivnosti) ili fiziološki rastvor. Pokazalo se da silikonska opna ima najmanje negativne efekte na okolno tkivo i da, kao inertna supstanca izaziva najmanje tkivne reakcije. Silikonski gel opet, najuspešnije “imitira” tkivo dojke i na dodir mu je najsličniji. Operacija uvećanja grudi spada u najčešće estetske operacije.

Uvećanje grudi Beograd

Prilikom pregleda posebna pažnja se posvećuje:

 • obliku i širini grudnog koša
 • telesnoj visini i težini
 • razvijenosti pektoralog mišića
 • veličini dojki i njihovoj poziciji
 • obliku dojki i njihovoj konzistenciji
 • asimetriji ukoliko postoji
 • obliku dojki
 • poziciji dojke (da li su i koliko spuštene)
 • položaju i veličini areole i bradavice
 • kvalitetu kože

Na osnovu svih ovih parametara, mi se odlučujemo ge ćemo praviti rez,koju protezu ćemo koristiti i gde ćemo je smestiti.

Rez (Incizija) može biti:

 • Inframamarni –rez u brazdi ispod donjeg dela dojke, dužine od 3-5cm.
 • Periareolarni-rez se nalazi oko donjeg pola areole, to jest na graničnoj liniji između tamno pigmentirane i normalno prebojene kože.
 • Transaxilarni-rez u pazušnoj jami na njenoj prednjoj ivici(najređe se primenjuje).

Implant se može plasirati:

 • Subglandularno –implantat se postavlja odmah ispod mlečne žlezde, a iznad velikog grudnog mišića.
 • Subpektoralno-ispod velikog grudnog mišića (m.pectoralis major).
 • Subfascialno -ispod fascije, tj. opne velikog grudnog mišića, tako da ovaj ostaje očuvan.
 • Dual-plane -donji deo implantata nalazi se ispod žlezde, a gornji ispod velikog grudnog mišića.

Način postavljanja implanta u grudi

Oblik i veličina

 • veličina implantata može biti od 100 cc
 • oblik implantata može biti okrugli (Poluloptast) ili anatomski-kruškast
 • silikonski gel može biti kohezivan ili visoko-kohezivan
 • implantat može biti niskoprofilni (širi prečnik i manja projekcija) ili
 • visokoprofilni (uži prečnik i veća projekcija)

Impalnti Beograd

Operacija se obavlja se u opštoj anesteziji i traje oko 1,5h Pacijent napušta kliniku najčešće sledećeg dana. Preporučuje se nošenje posebnog grudnjaka narednih mesec dana. Konci se skidaju 12.dana nakon operacije. Bolovi su umereni i najintenzivniji prvih nekoliko dana i regulišu se analgeticima. Dojke su u manjoj ili većoj meri otečene, napete i tvrđe, a mogu se javiti i modrice. Zabranjuju se teže fizičke aktivnosti, nošenje tereta i bavljenje sportom u trajanju od mesec dana. Treba izbegavati podizanje ruku iznad glave i vožnju automobila.Ožiljci se tretiraju specijalnim preparatima tek 10 dana nakon skidanja konaca . Posle izvesnog vremena (6-12 meseci) omekšaju i izblede.

Marena logo Mentor logo
(5 glasova)

Hirurgija Tela

Korekcija Listova

Korekcija Listova

Svima nam je poznat estetski značaj i izgled nogu i potkolenica i njihov pravilan izgled. Sam oblik potkolenice tj. lista zavisi od razvijenosti mišića koji se nalaze na zadnjoj strani...

Hirurgija Tela

Opširnije
Liposkulptura (Lipofiling) tela

Liposkulptura (Lipofiling) tela

Lipofiling (Liposkulptura) je intervencija koja podrazumeva uzimanje sopstvenog masnog tkiva koje se nakon odvajanja čiste masti od ostalih primesa i krvi aplikuje na drugo željeno mesto. Trajanje procedure: 2 do 3 sata Cena Cena...

Hirurgija Tela

Opširnije
Zatezanje stomaka - Abdominoplastika

Zatezanje stomaka - Abdominoplastika

Ovo je operacija koja podrazumeva odstranjivanje viška opuštene kože i potkožnog masnog tkiva sa donjeg dela stomaka čime se dobija zategnut, ravan i istanjen prednji trbušni zid. Trajanje intervencije: 2 do 4...

Hirurgija Tela

Opširnije
Lipektomija ruku (Brahioplastika) i nogu

Lipektomija ruku (Brahioplastika) i nogu

Višak kože i masnog tkiva u području nadlaktica, odnosno gornjih delova ruku, može predstavljati veliko estetsko, ali i psihičko opterećenje. Ovaj problem se javlja s godinama ili posle značajnog gubitka...

Hirurgija Tela

Opširnije
Liposukcija

Liposukcija

Liposukcija podrazumeva uklanjanje lokalizovanog masnog tkiva aspiracijom. Uglavnom se može raditi na svim delovima tela. Najbolji rezultati se mogu videti ukoliko količina masnog tkiva nije preobimna, a posebno je zahvalna metoda...

Hirurgija Tela

Opširnije
Povećanje i oblikovanje zadnjice

Povećanje i oblikovanje zadnjice

Povećanje zadnjice podrazumeva hirurško ubacivanje implantata u cilju povećanja ili oblikovanja zadnjice. Na ovaj način oblikovana i uvećana zadnjica dobija lep i poželjan izgled. Trajanje intervencije: 2 do 3 sata Cena intervencije Cena zavisi da...

Hirurgija Tela

Opširnije
Podizanje Dojki (Mastopexia)

Podizanje Dojki (Mastopexia)

Mastopexia je pojam koji podrazumeva podizanje opuštenih dojki čime se pored njihove pozicije poboljšava i njihov oblik. Do opuštanja dojki dolazi polako tokom vremena, kada i samo tkivo počinje da...

Hirurgija Tela

Opširnije
Ginekomastija

Ginekomastija

Ginekomastija podrazumeva uvećanje žlezdanog tkiva dojke kod osoba muškog pola. Može biti jednostrana ili češće obostrana. Prisutna je u oko 70% dečaka u pubertetu. Regresija nastaje za 1 -2 godine. Trajanje...

Hirurgija Tela

Opširnije
Povećanje Dojki

Povećanje Dojki

Silkonski implanti počeli su da se koriste još davne 1963. godine Od tada pa do danas tehnologija njihove proizvodnje se usavršavala, pa se najnovije generacije implantata proizvode u širokom dijapazonu...

Hirurgija Tela

Opširnije